Wednesday, September 1, 2010

6 Kisah Sebagai Pengajaran

KISAH 1

Pada suatu hari yang sudah lewat malam, Ustaz Hasan Al-Banna masih dalam perjalanannya pulang ke Kaherah. Dalam perjalanan itu beliau melihat sebuah kereta sedang berhenti di pinggir jalan dan seseorang menghentikan kereta beliau. Tanpa ragu-ragu beliau meminta pemandunya agar menghentikan kereta, lalu beliau pun turun dari keretanya dan mendekati lelaki tersebut, serta menanyakan hal yang diperlukan. Lelaki itu mengatakan bahawa keretanya kehabisan minyak, maka dengan sangat memohon agar diberi sedikit jika ada. Pada masa itu pam minyak kereta belum secanggih sekarang, ia berupa sebuah terompet pijat, iaitu sebuah terompet yang berbadankan kantong udara yang dibuat dari kulit. Jika kantong itu ditekan maka terompet itu akan berbunyi kuat sekali. Dalam kegelapan lewat malam itu Ustaz Hasan Al-Banna lalu kembali ke keretanya dan melepas kantong terompet itu serta mengisinya dengan minyak beberapa kali. Semua ini beliau lakukan tanpa menanyakan terlebih dahulu nama, agama, atau pekerjaan orang yang ditolong itu. Inilah sifat ulama dalam berbuat kebajikan. Lelaki itu jadi terhairan-hairan dengan sikap beliau, maka la memperkenalkan dirinya, "Nama saya Muhammad Abdurrasul, hakim di Mahkamah wilayah Kaherah. Siapakah nama Anda?" Dengan tawadhu' beliau menjawab, "Nama saya Hasan Al-Banna, guru di Madrasah Ibtida'iyah Al-Banin." Hakim itu bertanya, "Hasan Al-Banna, Ketua Umum Ikhwanul Muslimin?" Beliau menjawab, "Ya." Sejak saat itu Ustaz Muhammad Abdurrasul berdiri sebagai pimpinan Ikhwanul Muslimin di muka pengadilan. Allahuakbar.

KISAH 2

Ada beberapa orang yang ingin menjumpai Rasulullah saw. Salah seorang di antara mereka menceritakan, "Kami berusaha mencari tahu tentang Rasulullah, kerana kami belum pernah mengenal dan melihatnya. Kami bertemu dengan seorang lelaki, lalu kami
bertanya kepadanya tentang Rasulullah. la menjawab, 'Apakah kalian mengenalnya?'
Kami menjawab, 'Tidak.' Ia berkata, 'Jika kalian masuk ke dalam masjid, maka Muhammad adalah seseorang yang duduk bersama Abbas bin Abdul Muthalib yang tak lain adalah bapa saudaranya.' Kami menjawab, 'Ya, kami mengenal Abbas, dia sering datang kepada kami untuk berdagang.' la berkata, 'Jika kalian masuk masjid, maka Muhammad adalah orang yang duduk bersama Abbas.' Kemudian kami masuk ke dalam masjid dan kami menjumpai Rasulullah yang sedang duduk bersama Abbas. Kami memberi salam, lalu duduk di dekat mereka. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abbas, 'Wahai Abu Fadl apakah engkau mengenal dua orang ini?' Abbas menjawab, 'Ya. Ia adalah Bara' bin Ma'rur, seorang pemuka kaum dan ini Ka'ab bin Malik.' Rasul bertanya, 'Apakah dia penyair yang terkenal itu?' Abbas menjawab, 'Ya'. "Sungguh, saya tidak pernah melupakan ucapan beliau, "Apakah dia penyair yang terkenal itu?" Demikianlah cara Rasulullah dalam memikat hati mad'unya. Bara' Bin Ma'rur kemudianya menjadi umat Madinah (Ansar) pertama yang berbaiah kepada Rasulullah semasa Perjanjian Aqabah. Allahuakbar.

*Orang bukan Islam masuk masjid... (^^)v

KISAH 3

Umar bin Khathab ra. adalah contoh da'i yang berdakwah dengan bijaksana. Suatu hari beliau menanyakan khabar tentang seseorang yang pernah dikenalinya sebelumnya. Mereka menjawab, "Dia itu sedang berada di luar kota bersama para pemabuk." Lalu Umar mengirim surat kepadanya yang isinya,

"Sungguh, saya memanjatkan puji syukur ke hadirat-Mu, ya Allah yang tiada Ilah melainkan Engkau, Dzat yang Maha Mengampuni dosa, Dzat yang Maha Mene-rima taubat dan Dzat yang Mahadahsyat siksaan-Nya."

Berulangkali orang itu membaca surat tersebut sambil menangis sampai akhirnya la bertaubat. Tatkala Umar mendengar berita itu, la berkata, "Beginilah cara memberi
nasihat yang harus kalian contohi. Jika mengetahui bahawa saudaramu terpesong dan
melakukan dosa, maka luruskan dan mohonkan kepada Allah agar Allah mengampuninya, dan janganlah pula kamu yang menjadi syaitan baginya (iaitu memarahinya lagi atas dosa dan kesalahannya itu)."

KISAH 4

Suatu ketika Rasulullah saw. memberi izin masuk untuk beberapa orang untuk bertemunya, yang terakhir adalah Abu Sufyan bin Harb. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, Anda telah memberi izin kepada beberapa orang sebelumku hingga saya mengira bahwa batu Khandaq pun mendapat izin sebelumku." Rasulullah saw. menjawab, "Engkau seorang, sama dengan mereka seluruhnya." "Engkau seorang, sama dengan mereka seluruhnya," kalimat ini tidak saja mengisyaratkan kedudukannya, tetapi kalimat ini terlontar kerana posisi yang sukar. Kata-kata Abu Sufyan "Hingga saya mengira bahwa batu Khandaq pun mendapat lzin sebelumku" merupakan gambaran jelas tentang ketegangan dan emosinya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika tidak ada ungkapan yang meredakan emosi itu. Muhammad saw. memahami betul hal ini dan wajah Abu,Sufyan. Kerananya beliau menyikapi dengan kata-kata yang sebaik mungkin dan perasaan selembut mungkin. Ucapan Nabi "Engkau seorang, sama dengan mereka seluruhnya" dapat mengubah hati Abu Sufyan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain; yang tadinya marah kini reda, yang tadinya tegang kini tenang. Meskipun sebenarnya, apa pun yang akan dikatakan Rasulullah saw. Abu Sufyan sedia menerimanya, sedang Abu Sufyan ketika itu sudah beriman.

KISAH 5

Suatu masa, beberapa orang hamba datang kepada Hasan Al-Basri, mengadukan kekasaran yang dilakuan oleh tuan mereka yang telah membuat mereka menderita. Mereka meminta agar Hasan Al-Basri memberi nasihat dan menyarankan orang-orang kaya supaya memerdekakan hamba-hambanya. Dengan begitu mereka berharap mendapatkan kebebasan. Hasan Al-Basri pun berjanji untuk memenuhi permintaan mereka. Pada khutbah Jumaat pertama setelah itu, Hasan Al-Basri tidak berkhutbah tentang perhambaan Jumaat kedua dan ketiga pun berlalu tanpa menyinggung tema perhambaan ini dalam khutbahnya sebagaimana yang ia janjikan kepada mereka. Pada Jumaat keempat, barulah Hasan Al-Basri berbicara dalam khutbahnya tentang pahala orang yang memerdekakan hambanya. Belum sampai waktu petang menjelang, majoriti hamba telah dibebaskan.
Tidak berapa lama kemudian, para hamba mengunjunginya untuk mengucapkan terima kasih atas khutbahnya, namun mempersoalkan keterlambatannya menyampaikan tema ini hingga sebulan penuh. Hasan Al-Basri meminta maaf atas keterlambatan tersebut seraya mengatakan, "Yang membuat saya menunda pembicaraan ini adalah kerana saya tidak memiliki hamba dan tidak juga memiliki wang. Saya menunggu sampai Allah mengurniakan harta kepadaku, sehingga saya dapat membeli hamba, lalu hamba itu kubebaskan. Kemudian barulah saya berbicara dalam khutbah, mengajak orang untuk membebaskan hamba. Allah pun memberkati ucapanku kerana perbuatanku membenarkan ucapanku itu." Subhanallah..

KISAH 6

Abdullah bin Abis Sarh berperang di Afrika Utara (Tunisia). Penduduk daerah
tersebut adalah orang-orang Hami yang berkulit putih, pemimpinnya seorang dukun
yang belum diketahui namanya. Ketika umat Islam mendapat kemenangan pertama kali, mereka mengetahui bahawa orang-orang Hami adalah penyembah berhala, tak mengenal bahasa Arab dan ajar-an Islam sedikit pun. Maka Ibnu Abis Sarh mengirimkan utusan kepada Khalifah Utsman bin Affan untuk meminta fatwa tentang apa yang harus ia lakukan terhadap mereka. Mereka bukan Ahli Kitab yang harus membayar jizyah, tetapi belum juga masuk Islam.
Khalifah Utsman bin Affan ra. mengirim balasan agar mereka diperlakukan
sebagaimana orang-orang muallaf. Mereka diberi harta dari baitulmal umat Islam
sebesar keperluan hidupnya, dan dikirimkan kepada mereka beberapa orang guru
yang mengajarkan bahasa Arab serta menjelaskan pengertian dan hakikat Islam.
Akhirnya, mereka semua masuk Islam dan menjadi tentera-tentera pembela Islam.
Orang-orang Barbar yang masuk Islam dengan suka rela itulah yang menaklukkan
Sepanyol bersama Tariq bin Ziyad. Kebijakan yang dinasihatkan oleh Khalifah
Utsman bin Affan ra. itu kemudian menjadi panutan dalam menyelesaikan masalah masalah serupa. Demikianlah, "...dan barangsiapa dianugerahi hikmah itu, bererti ia
benar-benar telah dianugerahi kebaikan(karunia) yang sangat banyak. "(Al-Baqarah: 269)